Vol 8, No 3 (2018)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Rajat Rathour, Kartik Agarwal, Shubham Sharma
PDF
1-9
RONAK NARENDRABHAI SANGHANI, Hardik P. Hindocha, Milan Patadiya, Rajdeepsinh Zala, Rushang Surani
PDF
10-15
Gopalakrishna H D, Abhilash. M. Vasisht
PDF
16-23
ANKITA RANDIVE, Sharad Agrawal, Dinesh Kumar Kasdekar
PDF
24-30
PANKAJ SHRIVASTAVA
PDF
31-37
Saurabh Awasthi, Satish K. Maurya, Prabodh Diwedi
PDF
38-41
K. V. Vaghamshi, Dr. G. D. Acharya
PDF
42-48
Rajyalakshmi Mellacheruvu, Dr. P. Suresh Babu
PDF
49-56
Rahul .H. Gandhi, G.D. Acharya
PDF
57-60