Vol 6, No 2 (2019)

Table of Contents

Articles

Rakshith Kumar Shetty, Sagar Rai, Harshendra Rai, Sinchan P. Shetty, Yatheesha A.
1-4
Neelakantha V londhe, Muhammed Siraj U.M., Adnan Ashraf, Jabir V. P., Roshil Rose
5-7
Buliaminu Kareem, J. O. Fasan, P O. Ayeni
8-14
Bhimappa Yadahalli, Abdul Sharief
15-21
Dhruv Narwariya, R. P. Kori
22-28