Vol 7, No 2 (2020)

Table of Contents

Articles

Dhananjay Kamble, Akash Chauhan, Ritesh Sukam, Gaurav Sonawane, Amit Patil
1-5
Chetan Thakur, Shreyash Bhoir, Aadil Aziz, Pradhyumn Kokane, Darshan Gangar
6-9
Amit V. Patil, Siddhaya C. Narvekar, Ajay B. Gupta, Akshay S. More, Rushikesh S. Kharat
10-13
Chetan Thakur, Vaibhav Kamble, Sanket Sawant, Viraj Patil, Prathmesh Jadhav
14-16
Sagar Khatavkar, Bhavesh P. Naik, Siddhesh S. Pawaskar, Ashish A. Gupta, Khalidh Y. Murghay
17-21
Sreejith Sreenivasan, Sanket Kangutkar, Nikhil Avhad, Ashish Kondhari, Kamini Kadam
22-24