Vol 7, No 1 (2020)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Chirag Kataria, Abhishek Parmar, Malek Mohammedjuned, Rutvik Barot, Vishal Sondarva
PDF
1–11
J. Siddhartha Yadav, P. Saiteja, T. Manikanta, G. Ramesh, M. Saiprasanth
PDF
12–17
Tahir Ali Khan, Tasmeem Ahmad Khan, Ashok Kumar Yadav, M. Emran Khan
PDF
18–23
Sandeep Kumar Duran, Pramod Kumar, Sarbjot S. Sandhu
PDF
24-27
Karan Khatke, Krishna Dutta Pandey, Kundan Gupta Gupta, Mayank Kumar Dwivedi
PDF
28–36