Vol 8, No 1 (2021)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Yuvraj Prajapati, Shrey Patel, Monark Shah, Raj Chokshi, Om Prakash Shukla
PDF
1-5
Bodhisattwa Debnath, Piyush Sharma, Sandipan Roy, G Naresh
PDF
6-16
P. S. Patil, R. H. Shinde, S. Sharma
PDF
17-22
Bishal Singh, Shashank Swarna, Sarthak Shandilya, Venkatesh Donekal
PDF
23-30
Suraj Sadaphale, C. S. Wagle, K. K. Dhande
PDF
31-43