Vol 9, No 3 (2018)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Research Article

Yogendra S. Yadav, Manoj Narwariya, Avadesh K. Sharma, Adviteeya Gupta
PDF
7-18
Yadvendra kumar Mishra, Arun Kumar Singh, Dharmendra Singh, Gashaw Getenet
PDF
19-23
Vikram Singh, Uttam Sharma, Abhishek Upadhyay, Koshal Tiwari, Manish Saraswat
PDF
24-30
Arun Kumar Gupta, Sudhanshu Aggarwal
PDF
31-45
Piyush Gupta, Avdhesh Kr. Sharma, Raj Kumar
PDF
46-54
K NV Chandrasekhar, DV Tanuja
PDF
55-59
Vipul Verma, Peeyush Kr. Gupta, Ayush Goel, Saurabh Awasthi
PDF
60-76
Ravi Bharadwaj, M.K. Gaur, Saurabh Agrawal, Vedansh Chaturvedi
PDF
77-85
Nathi Ram Chauhan, Shivangi Sarabhai, Deepal Khatri, Chetna Dagar, Manish Saraswat
PDF
86-90
Rupesh Chalisgaonkar, Ayush Rastogi
PDF
91-101
DHAIRYA SINGH, Sudhir Kumar, Vikram Singh
PDF
102-112
Nathi Ram Chauhan, Deepal Khatri, Shivangi Sarabhai, Chetna Dagar, Manish Saraswat
PDF
113-117
Ankur Dixit, Abhishek Srivastava, Akash Gupta, Er Anmol

Review Article

Tushar Jain, Ms Meenu, H.K Sardana
PDF
1-6