Vol 10, No 1 (2023)

Table of Contents

Articles

Yogesh Maneshwar, Prince soni, Vedant Bhowalu, Vijay Singh Tomar, Roshan Markam
1-9
Akshay Bisen, Raushan Kumar, Umesh Verma, Raju Paswan
10-16
Govind V. Devke, Swapnil S. Purnale, Pritamkumar D. Deshmukh, Dattatray R. Mote
32-39
Ramesh B. Mali, Geet H. Patil, Suyash B. Kamble, Shubham T. Dhamnekar
17-24
Pratiksha Narayan Autade, Krishna T Mdrewar
25-31
Sunil Dhingra
39-44
Pathem Uma Chaithanya, Chebattina Kodanda Ramarao, Ch. Rohit, M. Siva Prasad
45-52
Rhugveda More, S. D. Bhopale, Kailas Gurav, Siddhi Kalekar, Anuja Powar, Zeba Kazi
53-58