Vol 7, No 1 (2020)

Table of Contents

Articles

Sachin G. More, Amar M. Pathan, Ketan G. Gaikwad, Saurabh A. Tawade, Santosh Algule
1-3
Yogesh Kumar Yadav, Anil Kumar Sharma, Shalini Kulshrestha
4-8
Konal Indrapal Singh, Saishree Seshendra Reddy
9-16
Narendra Kumar Dhobi, Rohit Kumar Sharma, Anil Kumar Sharma
17-22
Harimohan Agarwal, Krishan Choudhary, Sushil Jangid, Ravi Sharma, Rohit Bansal
23–27
Jethva Priyanshu P., Nathvani Darshan, Sherasiya Sarfaraj G., Hardik P. Hindocha
28-33