Vol 9, No 1 (2022)

Table of Contents

Articles

Sah Govind, Lad Sahadev, Mestri Yash, Shirodkar Prathamesh, Prashant Ingle
1-8
Devakant D. Baviskar, Sahil Sunil Chandhavekar, Dattatray Krishna Jadhav, Sumit Tukaram Mundhe, Aniket Nandukumar Patil
9-16
Rachit Srivastava, Anurag Dwivedi, Akash Rawat, Arun Kumar Yadav
17-25
Pratik Laxman Shinde, Yash Ankush Balsaraf, Sai Murlidhar Sargar, Siddhkiesh Dipak Savlekar, Prasanna Raut
26-32