Vol 8, No 3 (2018)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Shaheen beg mughal, Dharmesh Barodiya
PDF
1-6
Keyur V Parmar, Hemantkumar R. Thakkar
PDF
7-11

Research Articles

Prakash B. Sosa, Rishabh D. Makwana, G.D. Acharya
PDF
49-58
Gajendra Arya, M. K. Gaur, Saurabh Agrawal
PDF
91-100
Shashin M Vyas, Sagar I. Shah, G.D. Acharya
PDF
33-43
R. N. Todkar, N.D. Ghongade, P.M. Borade, S.K. Kolase
PDF
28-32
Nathi Ram Chauhan, Chetna Dagar, Deepal Khatri, Shivangi Sarabhai, Manish Saraswat
PDF
62-66
V.S.K.V. Harish, Naqui Anwer, Amit Kumar
PDF
44-48
Manabendra Saha, S. S. Dhami
PDF
18-27
Kuldeep Ashokbhai Chauhan, P.S. Puranik, Jinesh B. Shah
PDF
76-81
Gunjan sardana, Neelam Turk, Satvir Deswal
PDF
82-90

Review Articles

Anshul Tiwari, Shaheen Beg Mughal
PDF
12-17
Yashvi Malhotra, V.S.K.V. Harish
PDF
67-71
Sejin Jacob John, Shaheen Beg Mughal
PDF
72-75
Subhadeep Mukhopadhyay
PDF
59-61
Sakshi Singh, Nathi Ram Chauhan
PDF
101-108
Dr. Kondapalli Siva Prasad
XML