Vol 11, No 1 (2021)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Akshay S. Nandalgaonkar, Sachin C. Borse
PDF
1-15
A. K. Madan, Kanishk Yadav, Harshit Jain, Himanshu Bhatt, Himanshu Bist
PDF
16-36
Vishwesh Shailendra Bhosale, Pranav Satish Pakale, Rushikesh Suryakant Patil, Vasim Salim Bagwan, Prathamesh Ramesh Patil, Pravin Sambhaji Gosavi
PDF
37-41
Mohsin Mubarak Mullani, Vishal Arun Kurane, Pravin Pundlik Patil, Tushar Suresh Sutar, Vishwesh Milind Jadhav, Pravin Gosavi
PDF
42-52
Monika Sharma, Mohit Sharma
PDF
53-63