Vol 6, No 1 (2019)

Table of Contents

Articles

M Sivaraj, S. Rajkumar, Ramesh Rudrapati, S. Muthuraman
1-7
Chorada Himanshu, Manojkumar V. Sheladiya
8-18
Sanket Kailas Wagh, H.S. Bawiskar, Siddharth Dhumal, Chandrakant Kardile
19-24
Jethva Priyanshu P., Gangadiya Bhargav J, Sherasiya Sarfaraj G, Hardik P. Hindocha
25-28
Bsher G.M. Gharh, Abdalrahman -Tawela
29-37