Vol 9, No 2 (2018)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Research Article

Vipul V. Mahindrakar, Sourabh S. Kulkarni
PDF
1-5
Jadav Ravikumar, G.D. Acharya, Pratik Kikani
PDF
6-9
Vatsal K. Joshi, Hardik N. Chauhan, Akash R. Sadatiya, Jignasa B. Joshi
PDF
10-16
Ravikumar R, G Sujaykumar, Swetha K Mane, Shashidhar Asantapur
PDF
17-22
S H Mankar, D.S. Mankar, H.U. Tiwari, S.J. Deshmukh
PDF
23-35
R Seetharamaiah, A.S. Ravindran, S.M. Gopinath, B. Manjunatha, A. Sathyanarayana Swamy
PDF
36-41
Bhargav Pipaliya, Shivang S. Jani, G.D. Acharya, Ravi C. Patel
PDF
42-57
Nathi Ram Chauhan, Deeksha Singh, Aditi Monga, Shivangi Sharma, Shreya Devgun, Manish Saraswat
PDF
66-73
K NV Chandrasekhar, Akhileshwar Reddy, Akhileshwar Reddy, Arunodaya Reddy, Arunodaya Reddy
PDF
74-83
Divyansh Garg, Shubham Kaushiek, Vaibhav Kumar, Dharmendra Singh
PDF
84-89

Review Article

Varun Tripathi, Suvandan Sarswat
PDF
58-65