Vol 5, No 2 (2018)

Table of Contents

Articles

Duradundi Sawant Badkar, Swaroop R. Parab, Pranit G. Hanchanale, Shubham M. Daiv, Sanket S. Bhosale, Rohit T. Bamanekar
1-8
Shashank Sharma, Mr Sanjay, Samant Jain, Pradyoth Reddy Gopireddy, Chennakeshava R
9-13
Vikas Kumar Pandey, Rajendra Prasad Kori
14-20
jawahari babu, Abdul Arif, L. Ravi Srinivas, B. Mahesh Babu
21-28
Saurabh Awasthi, Rameshwar Pandey, Vishal Chaurasia, Tusharika .
29-33
Manan Sanjaykumar Shah, Dr. Haresh P. Patolia, Ketul B. Brahmbhatt
34-41
Jainendra Kumar
42-53
RaviPragash Nagarajan, Chandresh Sankhavara
54-62
Buliaminu Kareem
63-72